Vanaf 18 december is het niet meer mogelijk om binnen het Allianz DGA Pakket een kapitaalverzekering bij overlijden en/of een restitutiedekking van 110% mee te verzekeren. Wij hebben deze aanpassing doorgevoerd omdat de afwezigheid van een partner - zowel tijdens de looptijd als op het moment van uitkeren - fiscale gevolgen kan hebben.

Fiscaal gezien is er sprake van afkoop als de uitkering van de 110% restitutiedekking niet (geheel) kan worden gebruikt voor de aankoop van nabestaandenpensioen. De risicopremies voor deze dekking worden namelijk onttrokken aan de pensioenaanspraak.

Bij de 90% restitutiedekking worden geen risicopremies onttrokken, maar worden risicopremies juist bijgeschreven bij de pensioenaanspraak. De mogelijkheid om een 90% restitutiedekking mee te verzekeren, blijft daarom binnen het Allianz DGA Pakket bestaan. Vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat de DGA een partner heeft. 

Heeft u vragen over de aanpassingen in het Allianz DGA Pakket? Neem contact op met uw accountmanager Pensioen. Wij helpen u graag.